Online aanmelden bij TTV Never Despair

Bedankt dat je lid wil worden bij TTV Never Despair. Wij vragen je vriendelijk om onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen voor onze ledenadministratie. Daarnaast worden je gegevens gebruikt om je aan te melden als lid bij de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Voor alle informatie over onze vereniging verwijzen wij je graag naar de website van TTV Never Despair (www.neverdespair.nl).

Wij wensen je veel plezier bij TTV Never Despair!

Naam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Geslacht (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Ben je al eens eerder lid geweest van een tafeltennis-vereniging?
JaNee

Zo ja, welke? en welk bondsnummer

Never Despair wil graag weten hoe jij bij de club terecht bent gekomen. Zou je dit op onderstaande regels willen toelichten

TTV Never Despair is afhankelijk van vrijwilligers. Je hebt als senior-lid bijvoorbeeld enkele keren per jaar bardienst.
Maar er is veel meer nodig. Voor welk (soort) vrijwilligerswerk kunnen we je zo nodig benaderen?

(De ouders/voogden van) ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Penningmeester van TTV Never Despair om van zijn/haar onderstaande IBAN rekening bedragen af te schrijven van de factuur betreffende de contributie plus eventuele andere voorgeschoten gelden.
Hierbij geef ik toestemming aan de Penningmeester van TTV Never Despair om van zijn/haar onderstaande IBAN rekening bedragen af te schrijven van de factuur betreffende de contributie plus eventuele andere voorgeschoten gelden.

IBAN-rekeningnummer (verplicht)

Ten name van (verplicht)

Voorkeur voor afschrijving in één of twee termijnen?

Om te bewijzen dat je geen robot bent...

captcha

Het tafeltennisseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli, maar het lidmaatschap kan op elke gewenste datum ingaan. Word je in de tussenliggende periode lid, dan wordt de eerste contributie berekend over de resterende maanden. Het lidmaatschap kan per half jaar schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Het formulier bevat een machtiging voor incasso van de contributie. Deze machtiging bent u verplicht in te vullen, voordat u lid kunt worden van onze vereniging. Bij een minderjarig lid dient deze inschrijving ondertekend te worden door één van de ouders of voogd.
De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt binnen de vereniging conform ons privacy statement.

Delen via: