Accommodatie Historie

Op 27 september 2017 heeft Never Despair het 70-jarige bestaan gevierd. In die zeven decennia heeft de club van diverse accommodaties gebruik gemaakt. In 1947 is de club opgericht in het patronaatsgebouw van Sint Cathrien aan het Kruisbroedershof te ’s-Hertogenbosch. De binnenstad ontvolkte en het toenmalige bestuur besloot in 1969 te verhuizen naar de nieuwe wijk De Kruiskamp. In de nieuwe gehuurde zaal aan de Rijzertlaan kon de vereniging gaan groeien. Dat was zeker het geval en Never Despair wilde een eigen accommodatie. Toen het provincie bestuur besloot om aan Never Despair subsidie te verstrekken voor een regionaal tafeltenniscentrum waren prima mogelijkheden in zicht. Met subsidies en flink wat eigen geld gingen de onderhandelingen met de gemeente van start. Op 12 november 1982 werd een spiksplinternieuwe, volwaardige accommodatie officieel geopend, met voor Never Despair ongekende mogelijkheden. Dat was op de plek 1e Rompert 9, waar we tot 30 juni 2014 gevestigd zijn geweest. Helaas moest de zaal worden afgebroken om plaats te malen voor een brede school waar wij dan ook weer een plek zouden krijgen. Vanaf augustus 2014 tot eind 2016 hebben we met veel genoegen gespeeld in een oude maar voor ons uitstekend opgeknapte accommodatie op het adres Klokkenlaan 2. Eind 2016 was de nieuwbouw klaar en huizen we weer op het oude adres aan de 1e Rompert 9, nu in een gedeelde prachtige, moderne accommodatie.

verenigingsruimte klokkenlaan

Tijdelijke verenigingsruimte
aan de Klokkenlaan