Ereleden van Never Despair

Ereleden zijn die natuurlijke personen, die op grond van hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging en/of de tafeltennissport in het algemeen op voordracht van het verenigingsbestuur door de ALV met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen tot erelid zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.

Per Lid
28/09/52 Martien Henskens
05/09/64 Martin Geertzen
11/09/70 Hans van der Bruggen
20/06/89 Frans Willems
11/10/94 Peter Schraven
28/08/97 Wim van Leur
21/10/99 Jan de Bever
18/10/12 Jack Bechtold
09/10/14 Cor Habraken

Deel deze pagina