Beste (ouders van) leden,

Met de aanpak van het Covid-19 virus lijkt het de goed kant op te gaan. Per 1 juli gaat een nieuwe fase in met de versoepeling van de maatregelen. We zijn er nog lang niet en de dreiging van nieuwe uitbraken ligt voortdurend op de loer, maar met verstandig gedrag en een goede monitoring van de ontwikkeling is weer veel meer mogelijk. Dat geldt zeker voor jeugdleden; de extra maatregelen zijn vooral voor senioren.

Deze week treffen we de voorbereidingen om op maandag 6 juli de tafeltennisdraad weer te kunnen oppakken. In eerste instantie zal dat zeer gecontroleerd zijn, met aan alle leden toegekende speelblokken en passende aanvullende maatregelen. Daarbij volgen we het Algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, de Aanvullingen voor de tafeltennissport van de NTTB en de Checklist opstart sportkantines. Verder zijn er de richtlijnen van de Afdeling Sport en Recreatie van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Concreet gaan we het volgende doen:

 • Alle leden worden ingedeeld in een speelblok op dinsdag, woensdag of donderdag, zo veel mogelijk op de dagen dat ze ook vóór maart trainden of speelden. Bekijk die indeling goed en geef met een reply aan of je wél of niet van de mogelijkheid gebruik maakt. Voor de duidelijkheid: het is geen verplichting, als je om wat voor reden dan ook liever nog niet speelt, laat dat dan ook weten.

 • Leden van Senioren B kunnen aangeven of ze willen aansluiten bij een minder volle groep. Ook de rest van de indeling is niet in beton gegoten, maar kan in overleg worden aangepast, zolang maxima niet worden overschreden. Uitgangspunt is wel dat het vaste groepen zijn in het rooster.

 • Voor de jeugdleden die aangegeven hebben daarvoor belangstelling te hebben wordt gedurende een groot deel van de zomerperiode een wekelijkse training georganiseerd. Voor senioren worden de trainingen in de loop van augustus opgestart.

 • Jeugdleden die – buiten de training – vrij willen spelen kunnen met ons contact opnemen. Bij voldoende belangstelling zal er op een andere dag (vroeg in de avond) een extra speelmoment komen.

 • Er kan worden gespeeld op 5 tafels, eventueel met centercourts als afscheiding. Binnen het speelblok wordt regelmatig gewisseld, afhankelijk van het aantal feitelijke deelnemers. Hou in de gaten dat iedereen ook aan spelen kan toekomen.

 • De maandagavond is traditioneel een open avond. Ook die is ingedeeld in twee blokken. Het eerste blok voor A en B spelers, het tweede blok voor C, D en E spelers. Geef ook in je reply aan of je hiervoor wilt worden ingedeeld. Zo nodig gaan we voor reserveringen gebruik maken van de PingPongbaas app, maar daar zijn nu nog te weinig mensen mee bekend.

 • De reserve speelblokken op vrijdagavond en zaterdag overdag gaan we gebruiken als het te druk dreigt te worden op de geplande speelavonden. Als Sunday Open weer gaat starten zal het een minder ‘open’ karakter hebben.

 • Hoewel formeel kleedkamers en douches mogen worden gebruikt, wijst de gemeente dit af vanwege de in- en uitgaande looproutes. Wij vragen dan ook met klem om thuis om te kleden en te douchen.

 • Balletjes zullen aan het eind van de avond worden verzameld en ontsmet. Dat geldt ook voor tafeloppervlakken, deurklinken, etc.

 • Voor elke avond wordt een bardienst annex zaalwacht ingesteld. De uitnodiging om hiervoor in te tekenen komt ook deze week. Voor de barmedewerkers wordt een speciale aanvullende instructie opgesteld. Behalve de barmedewerker komt niemand achter de bar.

 • De speelblokken eindigen om 22.30 uur. Bar en locatie sluiten strikt om 23.00 uur.

 • De protocollen vereisen registratie van aanwezigheid. We vragen je om bij binnenkomst je aanwezigheid aan te vinken op de presentielijst.

Wij vragen je om (voor zover nog nodig) goed kennis te nemen van de protocollen (zie website NTTB) en je daarnaar te gedragen, ook al lijkt het voor sommigen wat overdreven. Als sporters hebben we een meer dan gemiddelde weerstand en conditie. We doen het dan ook niet in de eerste plaats voor onszelf, maar om te voorkomen dat een nieuwe golf de IC-afdelingen overbelast.

Reageer in elk geval vóór a.s. donderdag 2 juli op de indeling, zodat we een goed beeld krijgen van de bezetting komende weken en eventueel nog wat aanpassingen kunnen doen. Als je niet reageert gaan we er van uit dat je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om deze zomer te spelen.

We staan uiteraard open voor vragen, opmerkingen en tips!

Hartelijk dank en vriendelijke groet,

Het bestuur.