Ambitie

Het bestuur van Never Despair zal in september 2020 een vernieuwde versie van de verenigingsambitie en toekomstvisie aan de Algemene Ledenvergadering voorleggen. Uitgangspunten voor een meerjarig werkplan zijn vervat in de volgende ambities.

·       Never Despair is een gezonde, toekomstbestendige tafeltennisvereniging. 
Hetgeen tot uiting komt in evenwichtige financiën, een verantwoord ledenaantal en maatschappelijk draagvlak

·        Never Despair doet qua prestaties zowel bij jeugd als senioren mee in de landelijke top. 
Optimale ontwikkeling van al het aanwezige talent, eventueel in samenwerking met verenigingen in de regio. 

·       Never Despair is aantrekkelijk voor leden van alle niveaus en herkomst. 
Niet alleen qua speelsterkte, maar ook qua leeftijd, sekse, handicap, nationaliteit, etcetera.

·       Never Despair propageert de tafeltennissport positief en innovatief. 
Zichtbaar zijn in de regio en flexibel in aanbod, ook voor niet-leden.

·       De leden van Never Despair zijn samen de vereniging.
Ieder lid is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van Never Despair en draagt naar vermogen daaraan bij.