Over Never Despair

Never Despair is een tafeltennisvereniging waarbij zowel top- als breedtesport de volle aandacht krijgt. Voor alle niveaus zijn er trainingen op maat en volop speelmogelijkheden.
We richten ons sterk op de ontwikkeling en het spelplezier van jeugdleden: elke avond van maandag t/m donderdag staan gediplomeerde trainers klaar voor een enthousiaste groep spelers.

Never Despair is een van de grotere clubs in het land, maar in verhouding tot andere sporten relatief klein en overzichtelijk. Elk lid en jeugdlid is dan ook ‘in beeld’ en maakt mede de vereniging tot wat zij is. Naast het sportieve element is ook het sociale aspect onderdeel van ons succes. De kantine is een belangrijke ontmoetingsplaats met een horecavergunning en een kantinereglement.

In de structuur van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. Daarin legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en bespreekt de ambities. Coördinatie en uitvoering zijn zo veel mogelijk in handen van commissies of (ad hoc) werkgroepen. Initiatieven van leden worden van harte toegejuicht en ondersteund.

Never Despair hecht grote waarde aan een veilige sportomgeving. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag proberen we te voorkomen. In geval een lid of bezoeker daarover klachten heeft of zich ergens ongemakkelijk over voelt, kan hij of zij zich (persoonlijk, telefonisch of schriftelijk) wenden tot onze vertrouwenscontactpersoon.

De vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Die hebben we gelukkig veel, maar we zijn ook steeds op zoek. Vele handen maken licht werk! Bij aanmelding wordt aan iedereen gevraagd waar hij of zij graag een aandeel wil leveren en alle seniorleden draaien mee in de verdeling van bardiensten.

Never Despair heeft een lange geschiedenis. De vereniging is opgericht in 1947 als Rooms Katholieke TTV in de Sint Catharinaparochie en was daarna op veel verschillende locaties in Den Bosch gehuisvest. Als Regionaal Tafeltennis Centrum werd o.a. met financiële steun van de provincie een eigen locatie gerealiseerd, waar we van 1982 tot 2014 met veel plezier in hebben gespeeld. De huidige accommodatie in Kindercampus Noord is in overleg met gemeente en leden modern, fris en aantrekkelijk ingericht.