12 september 50+ groep weer opgestart

Na een relatief lange zomerpauze komt de groep weer op elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 bij elkaar om een gezellig balletje te slaan. Als je ook een keer mee wilt doen, bel dan aan bij de schooldeur en Joop zal je hartelijk ontvangen.