Bestuur en visie

Het bestuur van Never Despair bestaat uit minimaal 3 en optimaal 5 leden. In september 2023 zijn in duo-functie twee nieuwe bestuursleden Algemene Zaken en Accommodatie aangetreden. De functies van voorzitter en penningmeester zijn een tijdje vacant geweest, maar inmiddels weer glansrijk ingevuld. Met dit vernieuwde bestuur gaan we aan de slag om de ambities die in het eerste half jaar van 2022 door een grote groep leden zijn geformuleerd te realiseren. Sterke aandacht voor interne en externe verbinding, een goed evenwicht tussen topprestaties en breedtesport en het opnemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is besturen op hoofdlijnen, waarbij coördinatie en uitvoering van beleid in handen is van andere vrijwilligers. In de praktijk komt het soms neer op concrete regelzaken en feitelijke uitvoering. We maken er ons sterk voor dat de ontwikkeling van (meerjaren-) beleid en de formulering van korte en lange termijn ambities niet naar de achtergrond verschuiven.

De bestuursleden vanaf september 2023 zijn

Rob de Haas
Voorzitter
06-41110961
voorzitter@neverdespair.nl

Bruno van Rijsingen
Secretaris
06-51218045
secretaris@neverdespair.nl

Rien den Boer
Penningmeester
06-20892726
penningmeester@neverdespair.nl


Kenny Leijtens
Technische Zaken
06-52697941
kenny@neverdespair.nl

 

 

Olaf Bierens
Algemene Zaken en Accommodatie
06-55155506
accommodatie@neverdespair.nl

 

 

Mike van Dinther
Algemene Zaken en Accommodatie
06-11170650
accommodatie@neverdespair.nl