Gedragscode

Never Despair wil een vereniging zijn waar spelers zich prettig voelen en toeschouwers supporters graag willen komen. Daarom vragen wij aan iedereen om respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, intimiderend gedrag (verbaal of non-verbaal) en lichamelijk geweld worden dan ook niet geaccepteerd.

Iemand die zich schuldig maakt aan verbaal grensoverschrijdend gedrag krijgt éénmaal de kans zijn of haar excuses aan te bieden en schriftelijk vast te leggen zich in het vervolg fatsoenlijk te gedragen. Een tweede maal schelden of dreigen leidt tot schorsing en/of ontzegging van de toegang tot onze accommodatie.

Een persoon die lichamelijk geweld gebruikt, wordt onverwijld en definitief verwijderd uit de accommodatie. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.

Als iemand zich op een of andere manier onveilig voelt binnen de vereniging en er wordt niet voldoende ingegrepen, kan hij of zij zich altijd wenden tot onze vertrouwenscontactpersoon.