Per 25 januari 2022 zijn de coronamaatregelen grotendeels opgeheven.
We vinden het desondanks nog steeds van belang om alert te blijven

Vereenvoudigd Coronaprotocol Never Despair

  • Voorkom besmettingen op dezelfde manier als ware het een “gewone” griep
    (handen wassen, ellebooghoesten en -niezen en papieren zakdoeken gebruiken).
  • Blijf thuis en meld het als je corona-verschijnselen hebt.
  • Blijf volgens voorschriften zo nodig in quarantaine