Bar en kleedkamers weer open na 5 juni

De versoepelingen vanwege COVID-19 worden uitgebreid. Vanaf 5 juni 2021 is ook bij de binnensporten weer veel meer mogelijk. De bar mag weer open (voorlopig tot 22.00 uur), kleedkamers mogen weer gebruikt worden (douches krijgen eerst nog een legionella-inspectie), onderlinge wedstrijden zijn weer toegestaan. Op zondag 6 juni bij de Sunday Open gaan we met deze versoepelingen van start.

Wat voorlopig blijft is de registratieplicht bij binnenkomst, de hygiënevoorschriften en de regel om zo veel mogelijk afstand te houden. Daarmee samenhangend geldt ook nog een maximum aantal mensen per ruimte.

We zorgen dat de barvoorraad weer op peil is, dat de ruimte zo wordt ingericht dat je op redelijke afstand kunt blijven en dat er weer een normaal bardienstrooster is.