Coronamaatregelen opnieuw verlengd

De sluiting van de accommodatie was al verlengd tot eind april, en dat is inmiddels doorgetrokken naar eind mei. Tot die tijd zullen er dus geen trainingen zijn of gelegenheid tot vrij spelen.

We rekenen er op dat eenieder zijn vorm en conditie zo veel mogelijk op peil houdt binnen de grenzen die door de regering zijn aangegeven: blijf zo veel mogelijk binnen en -als je naar buiten gaat- hou gepaste afstand.

Hou daarnaast ook via social media contact met je teamleden en andere leden van de vereniging. Het is voor niemand prettig om zo opgesloten te zitten en een gevoel van verbondenheid helpt echt.