De toekomst van Never Despair

Een levende en levendige vereniging is voortdurend in beweging. Soms gaan de veranderingen snel, soms kan het jarenlang hetzelfde blijven. Wat goed is, is goed. Dat zou bij Never Despair ook zo kunnen zijn, maar dat willen we dan wel met z’n allen vaststellen. Samen zijn wij immers de vereniging. 
Het bestuur heeft aan de alarmbel getrokken omdat de gezamenlijke verantwoordelijkheid (het verenigingsgevoel) wat onder druk staat. Dat is niet alleen bij Never Despair zo, het is een breed maatschappelijk fenomeen. Weinig vrijwilligers en een relatief kleine kern die (te) veel naar zich toe trekt.  Mensen hebben het druk en willen zich ontspannen. En daarbij liefst zo min mogelijk sores aan het hoofd. Is dat tij te keren?

Het speelse event om met tafeltennis-trainingsvormen te experimenteren hebben we helaas moeten afblazen, maar de urgentie om in te grijpen is er nog steeds.

Met een boostersessie willen we de mogelijkheden voor de toekomst verkennen 

  • Hoe kan de vereniging zich (als organisatie) ontwikkelen? Hoe kunnen leden hun betrokkenheid vormgeven? Hoe houden we de verbinding in stand?
  • Hoe zien ons aanbod en faciliteiten er uit? Misschien moeten we wat veranderen of aanvullen om voor alle doelgroepen en toekomstige generaties interessant te blijven.

De sessie begint om 14:00 uur duurt ongeveer twee uur. Daarna drinken we op de toekomst!

Aan- of afmeldformulier