Spelen in de vakantieperiode

Vanaf eind juni tot half augustus zijn er geen trainingen. Dat betekent niet dat er niet gespeeld kan worden. Elke door-de-weekse avond kun je vanaf ca. 19.00 terecht om vrij te spelen en natuurlijk ook bij de Sunday Open. Je moet dan wel zelf zorgen voor openen en sluiten van de accommodatie ()denk aan het alarm!), op orde houden van bar en kantine, en opzetten en opruimen van tafels e.d. Ook is het verstandig om met een of meer leden af te spreken om te voorkomen dat je in je eentje in de zaal staat.

De trainingen worden weer hervat in de week van 19 augustus 2024.