Tafeltennis vanaf 1 juli?

Na een lange tijd zonder tafeltennis, lijkt het erop dat we per 1 juli aanstaande weer langzaamaan activiteiten mogen gaan opstarten. Dat is goed nieuws! Volledige duidelijkheid of en onder welke omstandigheden dat kan, komt pas in de laatste week van juni. Het streven van het bestuur is om bij groen licht een breed zomeraanbod te bieden zodat we weer uitgebreid onze sport kunnen beoefenen. Uiteraard moeten we daarbij rekening houden met de kaders van gezondheid en veiligheid. 

Omdat de voorbereiding hiervan behoorlijke tijd in beslag zal nemen en we daarom niet de laatste week af kunnen wachten, zijn we nu al bezig met het uitwerken van de plannen voor de zomerperiode (ideeën en hulp zijn welkom!). We informeren jullie hier uitgebreider over in de loop van de maand. In ieder geval zullen we al deze week bij onze jeugdleden gaan polsen of er animo is voor tafeltennissen in de zomerperiode en zo ja, in welke vorm en frequentie. 

Streven is in ieder geval om tot een aanbod te komen waarbij er in de maanden juli en augustus (bijna) dagelijks speelmogelijkheden zijn, zodat leden die door de omstandigheden niet op vakantie kunnen gaan, in ieder geval wel ontspanning kunnen vinden bij Never Despair!

Laten we hopen dat we eind juni definitief goed nieuws krijgen!

Namens het bestuur,

Rolf van den Eerenbeemt Voorzitter