ALV op 19 januari online

Op 19 januari 2022 houden we online de Algemene Ledenvergadering waarin het verenigingsjaar 2020-2021 aan de orde is. Leden hebben de agenda en jaarstukken op oudjaar ontvangen. Het was vanwege de verschillende coronamaatregelen allesbehalve een normaal jaar, zodat het bestuur het formele gedeelte kort en zakelijk zal houden.

Belangrijker is het traject Never Despair 2.0. Zodra we weer fysiek kunnen overleggen gaan we met alle leden het gesprek aan over hoe we de kracht van de vereniging in de toekomst kunnen behouden. Hoe we dat willen doen, en wat daar voor nodig is, zal in de ALV worden toegelicht.