Lockdown verscherpt

Het zal niemand ontgaan zijn: met ingang van zondag 19 december 2021 gaat Nederland weer in een harde lockdown.

Het Kersttoernooi is daarom op het laatste moment afgeblazen en ook alle andere verenigingsactiviteiten. Geen speelmogelijkheden op de woensdag en donderdag aan het eind van de middag meer, geen Sunday Open en ook de dinsdagochtend voor de 50-plus groep gaat voorlopig niet door.

Deze strenge lockdown geldt in elk geval tot en met 14 januari 2022.

Ondanks alles wensen we jullie allemaal prettige feestdagen (in kleine kring) en een voorspoedig, vooral gezond en sportief nieuw jaar.