Geen dubbelspel in de najaarscompetitie

Het bestuur van de NTTB Regio Zuidwest stelt voor om in de najaarscompetitie geen dubbelspel te gaan spelen. Een belangrijke overweging daarbij is het grote aantal spelers dat vanwege hun leeftijd tot de kwetsbare groep wordt gerekend.

Dit voorgenomen besluit moet nog worden goedgekeurd in de ALV van 10 september.