Trainingen gaan weer beginnen

Sinds 6 juli is de zaal weer in gebruik om op maandag t/m donderdag en op zondagochtend te kunnen spelen. Het lukt goed om daarbij de corona maatregelen in acht te nemen. Dat komt natuurlijk ook omdat in de zomermaanden het nog niet zo vaak ‘volle bak’ is.

Met ingang van 24 augustus gaan de trainingen weer van start. De leden hebben een overzicht gekregen waarin ze kunnen zien in welke trainingsgroep ze zijn ingedeeld. In overleg met de technische commissie zijn daar nog marginale verschuivingen in mogelijk.

Intussen is het bestuur in overleg met de beheerder van het gebouw over de staat van de (goedgekeurde) luchtbehandeling. We willen vooruitlopend op de competitie die half september begint, graag de optimale bescherming van gebruikers van zaal en kantine.